Informazioni generali

SHOKUNIKU NO KAGAKU  

journal116188  

E266624  

JP  

0916-7366  

 

Rivista

-Tokyo: Nihon shokuniku kagakkai

- 東京: 日本食肉科学会

-Tokyo: Nihon Shokuniku Kenkyūkai  

1991  

 

 

 

 

 

 

 

false