Legname di larice per impieghi strutturali. Classificazione a vista e a macchina