Prevođenje satiričnog aforizma sa srpskog na italijanski jezik