Recensione di: Agustí Pons, Maria Aurèlia Capmany. L’època d’una dona. Edició del centenari (1918-2018), Barcelona, Meteora, Col.lecció Cronos 31, 2018, 475 pp.