Recensione di: Maria Aurèlia Capmany, Cartes impertinents de dona a dona, Valls, Cossetània Edicions, 2018, 129 pp.