F. Olariu, Variaţie şi varietăţi în limba română. Studii de dialectologie şi sociolingvistică (F. Cugno)