rec. di Jordi Carbonell i de Ballester. Sessió en memòria, Barcelona, IEC, Secció Filològica, Semblances Biogràfiques LXVIII, 2019, 116 pp.