La vida marítima a la Mediterrània medieval. Fonts històriques i literàries, a cura de Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú i Lluch, Barcelona, Publicacions de l!Abadia de Montserrat, Textos i Estudis de Cultura Catalana 232, 2019, 396 pp.