Mercè Rodoreda, Teatre, a cura d!Enric Gallén i Gerard Guerra, Barcelona, Fundació Mercé Rodoreda - Institut d'Estudis Catalans, 2019, 342 pp.