Commento agli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater, 2437 quinquies, 2437 sexies c.c.