Antoine OUDIN, Nomenclature françoise & Italienne (1643)