Şcoala-comunitate, participarea părinţilor şi non-neutralitatea: O perspectivă comunitaristă.