Veny J., Petit Atles Lingüístic del domini català, vol. I, Institut d’estudis catalans, Barcelona, 2007, pp. 182.Veny J., Petit Atles Lingüístic del domini català, vol. II, Institut d’estudis catalans, Barcelona, vol. II, 2009, pp. 244.