I. Lana, E. V. Maltese, Storia della civiltà letteraria greca e latina, Torino 1999