La frontera i les seves traces: el cas del gran ducat de Toscana (segles XVII-XVIII)