Sfoglia per Autore

opzioni
Mostrati risultati da 21 a 40 di 58
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Letter of Intent for: PANDA. Strong Interaction Studies with Antiprotons 2004 M. Kotulla; B. Krusche; F. Zehr; J.J. Xie; B.S. Zhou; T. Held; H. Koch; B. Kopf; B. Lewandowski; K. Peters; M. Steinke; A. Wilms; V. Credé; F. Hinterberger; H. Rohdjess; A. Zenoni; F. Carace; M. De Napoli; G. Raciti; E. Rapisarda; L. Spezzi; P. Hawranek; B. Kamys; St. Kistryn; A. Magiera; P. Moskal; B. Piskor-Ignatowicz; C. Piskor-Ignatowicz; Z. Rudy; P. Salabura; J. Smyrski; M. Wojciechowski; O. Hartmann; U. Lynen; H. Orth; T.R. Saitoh; C. Schwarz; C. Sfienti; A. Sokolov; K.-T. Brinkmann; H. Freiesleben; R. Jaekel; A. Arefiev; M.Yu. Barabanov; B.V. Batyunya; D. Bogoslovski; T.Yu. Bokova; V.V. Borisov; V.A. Budilov; Yu.V. Bugaenko; V.Kh. Dodokhov; A.A. Efremov; O.I. Fedorov; A.A. Feshchenko; A.S. Galoyan; G. Ivanov; E. Jafarov; V.I. Kaplin; A. Karmokov; E.K. Koshurnikov; V.Ch. Kudaev; V.I. Lobanov; A.F. Makarov; L.V. Malinina; K.V. Mikhailov; B. Morosov; G.A. Mustafaev; A.M. Nakhushev; P.V. Nomokonov; I.A. Oleks; V. Pismennaya; T.A. Pocheptsov; A. Polanski; A. Povtorejko; Yu.N. Rogov; I.A. Rufanov; S. Ryabtsun; Z.Ya. Sadygov; R.A. Salmin; M.G. Sapozhnikov; T. Sereda; G.S. Shabratova; E.A. Strokovsky; R.Sh. Teshev; V. Tikhomirov; E.P. Ustenko; V.V. Uzhinsky; N.V. Vlasov; P. Vlasov; A.S. Vodopianov; S.A. Zaporozhets; A.I. Zinchenko; M. Aliotta; D. Branford; K. Foehl; D. Watts; P. Woods; W. Eyrich; A. Lehmann; K. Seth; D. Bettoni; R. Calabrese; P. Dalpiaz; E. Luppi; M. Savrié; R. Doerner; R. Grisenti; M. Kaesz; P. Gianotti; C. Guaraldo; M. Iliescu; V. Lucherini; C. Petrascu; D. Sirghi; F. Sirghi; R. Ballantini; M. Macri; R. Parodi; A. Pozzo; M.G. Destefanis; W. Doering; P. Drexler; M. Dueren; I. Froehlich; M. Hartig; D.G. Kirschner; W. Kuehn; V. Metag; M. Nanova; R. Novotny; M. Pfeiffer; J. Ritman; C. Salz; S. Schadmand; J. Schneider; B. Seitz; H. Stenzel; U. Thoering; J. Annand; A. Borissov; D. Ireland; R. Kaiser; J. Kellie; K. Livingston; C. McGeorge; D. Protopopescu; G. Rosner; J. Bacelar; H. Loehner; J. Messchendorp; A. Gillitzer; D. Grzonka; V. Hejny; W. Oelert; D. Prasuhn; S. Sibirtsev; H. Stroeher; P. Wintz; J. Holeczek; J. Kisiel; B. Klos; R. Chen; L. Duan; Z. Hu W. Li; Z. Sun; G. Xiao; Z. Xiao; H. Xu; H. Xu; P. Achenbach; J. Pochodzalla; A. Sanchez Lorente; P. Alberto; R. Bassini; C. Boiano; I. Iori; S. Riboldi; V.I. Dormenev; G.Y. Drobychev; A.A. Fedorov; A.E. Korneev; M.V. Korzhik; A.R. Lopatik; O.V. Missevitch; B. Ketzer; I. Konorov; S. Paul; L. Schmitt; Q. Weitzel; D. Frekers; A. Khoukaz; A. Taeschner; J. Wessels; E. Baldin; V. Malyshev; A. Maslennikov; S. Peleganchyk; G. Pospelov; A. Sukharev; Yu. Tikhonov; G. Bendiscioli; G. Boca; V. Filippini; A. Fontana; P. Genova; P. Montagna; A. Panzarasa; Alberto Rotondi; P. Salvini; E. Ardashev; Yu. Arestov; G. Ayzenshtat; G. Britvich; B. Chuiko; S. Golovnya; S. Gorokhov; A. Kholodenko; V. Lishin; V. Parakhin; V. Pikalov; V. Shelikhov; N. Shumeiko; A. Solinc; O. Tolbanov; A. Tyazhev; A. Vorobiev; S. Belostotski; G. Gavrilov; Y. Naryshkin; O. Miklukho; A. Sarantsev; V. Vikhrov; B. Cederwall; A. Johnson; C. Bargholtz; K. Lindberg; P.E. Tegnér; I. Zartova; M.L. Colantoni; L. Fava; D. Panzieri; M. Alexeev; A. Amoroso; F. Balestra; R. Bertini; M.P. Bussa; O. Denisov; A. Ferrero; L. Ferrero; V. Frolov; R. Garfagnini; A. Grasso; A. Maggiora; M. Maggiora; G. Pontecorvo; G. Piragino; F. Tosello; G. Zosi; M. Agnello; E. Botta; T. Bressani; D. Calvo; F. De Mori; A. Feliciello; A. Filippi; F. Iazzi; S. Marcello; R. Birsa; F. Bradamante; S. Dalla Torre; M. Giorgi; A. Martin; P. Schiavon; F. Tessarotto; H. Clement; E. Doroshkevitch; K. Ehrhardt; R. Meier; H. Calén; C. Ekstroem; K. Fransson; A. Kupsc; P. Marciniewski; F. Cappellaro; B. Hoistad; T. Johansson; I. Lehmann; A. Lundborg; O. Nordhage; J. Nyberg; H. Pettersson; K. Schonning; P. Thorngren Engblom; U. Wiedner; J. Zlomanczuk; M. Cargnelli; H. Fuhrmann; P. Kienle; J. Marton; J. Zmeskal; Z. Guzik; M. Kisielinski; T. Kozlowski; D. Melnichuk; B. Zwieglinski; B. Slowinski
Exclusive eta production in proton-proton reactions 2004 F. BALESTRA; Y. BEDFER; R. BERTINI; L. C. BLAND; A. BRENSCHEDE; F. BROCHARD; M. P. BUSSA; SEONHO CHOI; M. L. COLANTONI; R. DRESSLER; M. DZEMIDZIC; J.-CL. FAIVRE; A. FERRERO; L. FERRERO; J. FORYCIARZ; I. FRHLICH; V. FROLOV; R. GARFAGNINI; A. GRASSO; S. HEINZ; W. W. JACOBS; W. KHN; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; A. MANARA; D. PANZIERI; H.-W. PFAFF; G. PIRAGINO; A. POPOV; J. RITMAN; P. SALABURA; V. TCHALYSHEV; F. TOSELLO; S. E. VIGDOR; G. ZOSI
Lambda Polarisation: A Probe to Study the Nucleon Structure 2005 R. BERTINI
Spin physics with antiprotons 2005 M. MAGGIORA; ABAZOV V; ALEXEEV G; ALEXEEV M; A. AMOROSO; ANGELOV N; BAGINYAN S; F. BALESTRA; BARANOV VA; BATUSOV Y; BELOLAPTIKOV I; R. BERTINI; BIANCONI A; BIRSA R; BLOKHINTSEVA T; BONYUSHKINA A; BRADAMANTE F; BRESSAN A; MP. BUSSA; BUTENKO V; M. COLANTONI; CORRADINI M; DALLA TORRE S; DEMYANOV A; DENISOV O; DROZDOV V; DUPAK J; ERUSALIMTSEV G; L. FAVA; A. FERRERO; L. FERRERO; FINGER M; FINGER M; V. FROLOV; R. GARFAGNINI; GIORGI M; GORCHAKOV O; A. GRASSO; GREBENYUK V; IVANOV V; KALININ A; KALINNIKOV VA; KHARZHEEV Y; KHOMUTOV NV; KIRILOV A; KISSELEV Y; KOMISSAROV E; KORENCHENKO AS; KOTZINIAN A; KOVALENKO V; KRAVCHUK NP; KUCHINSKI NA; RIZZINI EL; LYASHENKO V; MAGGIORA A; MALYSHEV V; MARTIN A; MEREKOV Y; MOISEENKO AS; OLCHEVSKI A; PANYUSHKIN V; D. PANZIERI; G. PIRAGINO; PONTECORVO GB; POPOV A; POROKHOVOY S; PRYANICHNIKOV V; RADICI M; REKALO MP; ROZHDESTVENSKY A; RUSSAKOVICH N; SCHIAVON P; SHEVCHENKO O; SHISHKIN A; SIDORKIN VA; SKACHKOV N; SLUNECKA M; SRNKA A; TCHALYSHEV V; TESSAROTTO F; TOMASI-GUSTAFSSON E; TOSELLO F; VELICHEVA EP; VENTURELLI L; VERTOGRADOV L; VIRIUS M; G. ZOSI; ZURL N
Technical Progress Report for: PANDA. Strong Interaction Studies with Antiproton 2005 M. Kotulla; B. Krusche; F. Zehr; J.J. Xie; B.S. Zou; A. Golischewski; K. Goetzen; T. Held; H. Koch; B. Kopf; B. Lewandowski; H. Nowak; H. Schmuecker; M. Steinke; P. Wieczorek; A. Wilms; J. Zhong; F. Hinterberger; A. Zenoni; M. De Napoli; G. Raciti; E. Rapisarda; P. Hawranek; B. Kamys; St. Kistryn; A. Magiera; P. Moskal; B. Piskor-Ignatowicz; C. Piskor-Ignatowicz; Z. Rudy; P. Salabura; J. Smyrski; M. Wojciechowski; U. Lynen; J. Luehning; H. Orth; K. Peters; T.R. Saitoh; C. Schwarz; C. Sfienti; K.-T. Brinkmann; H. Freiesleben; R. Jaekel; V.M. Abazov; G. Alexeev; A. Arefiev; M.Yu. Barabanov; B.V. Batyunya; D. Bogoslovski; T.Yu. Bokova; V.V. Borisov; V.A. Budilov; Yu.V. Bugaenko; V.Kh. Dodokhov; A.A. Efremov; O.I. Fedorov; A.A. Feshchenko; A.S. Galoyan; G. Ivanov; E. Jafarov; V.I. Kaplin; A. Karmokov; E.K. Koshurnikov; V.Ch. Kudaev; V.I. Lobanov; A.F. Makarov; L.V. Malinina; V.L. Malyshev; K.V. Mikhailov; B. Morosov; G.A. Mustafaev; A.M. Nakhushev ; P.V. Nomokonov; I.A. Oleks; V. Pismennaya; T.A. Pocheptsov; A. Polanski; G. Pontecorvo; A. Povtoreyko; Yu.N. Rogov; I.A. Rufanov; S. Ryabtsun; Z.Ya. Sadygov; R.A. Salmin; A.G. Samartsev; M.G. Sapozhnikov; T. Sereda; G.S. Shabratova; A.A. Shishkin; A.N. Skachkova; N.B. Skachkov; E.A. Strokovsky; R.Sh. Teshev; V. Tikhomirov; V.V. Tokmenin; E.P. Ustenko; V.V. Uzhinsky; N.V. Vlasov; A.S. Vodopianov; S.A. Zaporozhets; N.I. Zhuravlev; A.I. Zinchenko; M. Aliotta; D. Branford; K. Foehl; D. Watts; P. Woods; W. Eyrich; A. Lehmann; K. Seth; D. Bettoni; R. Calabrese; P. Dalpiaz; E. Luppi; M. Savrie'; R. Doerner; R. Grisenti; M. Kaesz; P. Gianotti; C. Guaraldo; O.N. Hartmann; M. Iliescu; V. Lucherini; E. Pace; C. Petrascu; D. Sirghi; F. Sirghi; R. Ballantini; M. Macri; R. Parodi; A. Pozzo; M.G. Destefanis; W. Doering; P. Drexler; M. Dueren; I. Froehlich; D.G. Kirschner; W. Kuehn; K. Makonyi; V. Metag; M. Nanova; R. Novotny; F. Ottone; C. Salz; J. Schneider; B. Seitz; G.-C. Serbanut; H. Stenzel; U. Thoering; M. Thiel; J. Annand; A. Borissov; D. Ireland; R. Kaiser; J. Kellie; K. Livingston; C. McGeorge; D. Protopopescu; G. Rosner; M. Drochner; W. Gast; A. Gillitzer; D. Grzonka; V. Hejny; G. Kemmerling; H. Kleines; W. Oelert; D. Prasuhn; J. Ritman; S. Schadmand; A. Sibirtsev; A. Sokolov; T. Stockmanns; H. Stroeher; A. Ucar; P. Vlasov; P. Wintz; P. Wuestner; J. Holeczek; J. Kisiel; B. Klos; R. Chen; L. Duan; Z. Hu W. Li; Z. Sun; G. Xiao; Z. Xiao; H. Xu; H. Xu; P. Achenbach; J. Pochodzalla; A. Sanchez-Lorente; P. Alberto; R. Bassini; C. Boiano; I. Iori; S. Riboldi; V.I. Dormenev; G.Y. Drobychev; A.A. Fedorov; A.E. Korneev; M.V. Korzhik; A.R. Lopatik; O.V. Missevitch; B. Ketzer; I. Konorov; A. Mann; S. Neubert; S. Paul; L. Schmitt; Q. Weitzel; D. Frekers; A. Khoukaz; A. Taeschner; J. Wessels; E. Baldin; V. Malyshev; A. Maslennikov; S. Peleganchyk; G. Pospelov; A. Sukharev; Yu. Tikhonov; M. Guidal; T. Hennino; M. Mac Cormick; S. Ong; B. Ramstein; J. Van de Wiele; J. Pouthas; P. Rosier; T. Zerguerras; G. Bendiscioli; G. Boca; A. Fontana; P. Genova; L. Lavezzi; P. Montagna; A. Panzarasa; A. Rotondi; P. Salvini; E. Ardashev; Yu. Arestov; G. Ayzenshtat; G. Britvich; B. Chuiko; S. Golovnya; S. Gorokhov; A. Kholodenko; V. Lishin; V. Parakhin; V. Pikalov; V. Shelikhov; N. Shumeiko; A. Solin; O. Tolbanov; A. Tyazhev; A. Vorobiev; S. Belostotski; G. Gavrilov; Y. Naryshkin; O. Miklukho; A. Sarantsev; V. Vikhrov; B. Cederwall; A. Johnson; C. Bargholtz; K. Lindberg; P.E. Tegnér; I. Zartova; M.L. Colantoni; L. Fava; D. Panzieri; M. Alexeev; A. Amoroso; F. Balestra; R. Bertini; M.P. Bussa; O. Denisov; A. Ferrero; L. Ferrero; V. Frolov; R. Garfagnini; A. Grasso; A. Maggiora; M. Maggiora; G. Pontecorvo; G. Piragino; F. Tosello; G. Zosi; M. Agnello; E. Botta; T. Bressani; L. Busso; D. Calvo; P. De Remigis; A. Feliciello; F. Ferro; A. Filippi; F. Iazzi; S. Marcello; G. Mazza; O. Morra; A. Rivetti; R. Wheadon; R. Birsa; F. Bradamante; S. Dalla Torre; M. Giorgi; A. Martin; P. Schiavon; F. Tessarotto; H. Clement; E. Doroshkevitch; K. Ehrhardt; P. Gonser; H. Calén; C. Ekstroem; K. Fransson; A. Kupsc; P. Marciniewski; F. Cappellaro; B. Hoistad; T. Johansson; I. Lehmann; A. Lundborg; Y.-N. Rao; O. Nordhage; J. Nyberg; H. Pettersson; K. Schoenning; P. Thorngren Engblom; U. Wiedner; J. Zlomanczuk; J. Diaz; M. Cargnelli; H. Fuhrmann; P. Kienle; J. Marton; E. Widmann; J. Zmeskal; Z. Guzik; M. Kisielinski; T. Kozlowski; D. Melnychuk; J. Wojtkowska; B. Zwieglinski; B. Slowinski
Angular distributions of eta meson production in p p reactions 2005 A. GRASSO; F. BALESTRA; G. PIRAGINO; R. BERTINI; A. FERRERO; L. FERRERO; V. FROLOV; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; F. TOSELLO; MP. BUSSA; A. MANARA; D. PANZIERI; G. ZOSI; ML. COLANTONI; R. GARFAGNINI; S. HEINZ; ET AL
Measurement of the spin structure of the deuteron in the DIS region 2005 AGEEV ES; ALEXAKHIN VY; ALEXANDROV Y; ALEXEEV GD; AMOROSO A; BADELEK B; BALESTRA F; BALL J; BAUM G; BEDFER Y; BERGLUND P; BERNET C; BERTINI R; BIRSA R; BISPLINGHOFF J; BORDALO P; BRADAMANTE F; BRAVAR A; BRESSAN A; BURTIN E; BUSSA MP; BYTCHKOV VN; CERINI L; CHAPIRO A; CICUTTIN A; COLANTONI M; COLAVITA AA; COSTA S; CRESPO ML; D'HOSE N; DALLA TORRE S; DASGUPTA SS; DE MASI R; DEDEK N; DENISOV OY; DHARA L; KAVKA VD; DINKELBACH AM; DOLGOPOLOV AV; DONSKOV SV; DOROFEEV VA; DOSHITA N; DUIC V; DUNNWEBER W; EHLERS J; EVERSHEIM PD; EYRICH W; FABRO M; FAESSLER M; FALALEEV V; FAULAND P; FERRERO A; FERRERO L; FINGER M; FISCHER H; FRANZ J; FRIEDRICH JM; FROLOV V; FUCHS U; GARFAGNINI R; GAUTHERON F; GAVRICHTCHOUK OP; GERASSIMOV S; GEYER R; GIORGI M; GOBBO B; GOERTZ S; GORIN AM; GRAJEK OA; GRASSO A; GRUBE B; GRUNEMAIER A; HANNAPPEL J; VON HARRACH D; HASEGAWA T; HEDICKE S; HEINSIUS FH; HERMANN R; HESS C; HINTERBERGER F; VON HODENBERG M; HORIKAWA N; HORIKAWA S; IJADUOLA RB; ILGNER C; IOUKAEV AI; ISHIMOTO S; IVANOV O; IWATA T; JAHN R; JANATA A; JOOSTEN R; JOURAVLEV NI; KABUSS E; KALINNIKOV V; KANG D; KARSTENS F; KASTAUN W; KETZER B; KHAUSTOV G; KHOKHLOV YA; KHOMUTV NV; KISSELEV Y; KLEIN F; KOBLITZ S; KOIVUNIEMI JH; KOLOSOV VN; KOMISSAROV E; KONDO K; KONIGSMANN K; KONOPLYANNIKOV AK; KONOROV I; KONSTANTINOV VF; KORENTCHENKO AS; KORZENEV A; KOTZINIAN AM; KOUTCHINSKI NA; KOWALIK K; KRAVCHUK NP; KRIVOKHIZHIN GV; KROUMCHTEIN ZV; KUHN R; KUNNE E; KUREK K; LADYGIN ME; LAMANNA M; LE GOFF JM; LEBERIG M; LICHTENSTADT J; LISKA T; LUDWIG I; MAGGIORA A; MAGGIORA M; MAGNON A; MALLOT GK; MANUILOV IV; MARCHAND C; MARRONCLE J; MARTIN A; MARZEC J; MATSUDA T; MAXIMOV AN; MEDVED KS; MEYER W; MIELECH A; MIKHAILOV YV; MOINESTER MA; NAHLE O; NASSALSKI J; NELIBA S; NEYRET DP; NIKOLAENKO VI; NOZDRIN AA; OBRAZTSOV VF; OLSHEVSKY AG; OSTRICK M; PADEE A; PAGANO P; PANEBIANCO S; PANZIERI D; PAUL S; PEREIRA HD; PESHEKHONOV DV; PESHEKHONOV VD; PIRAGINO G; PLATCHKOV S; PLATZER K; POCHODZALLA J; POLYAKOV VA; POPOV AA; PRETZ J; QUINTANS C; RAMOS S; REBOURGEARD PC; REICHERZ G; REYMANN J; RITH K; ROZHDESTVENSKY AM; RONDIO E; SADOVSKI AB; SALLER E; SAMOYLENKO VD; SANDACZ A; SANS M; SAPOZHNIKOV MG; SAVIN IA; SCHIAVON P; SCHILL C; SCHMIDT T; SCHMITT H; SCHMITT L; SHEVCHENKO OY; SHISHKIN AA; SIEBERT HW; SINHA L; SISSAKIAN AN; SKACHKOVA A; SLUNECKA M; SMIRNOV GI; SOZZI F; SUGONYAEV VP; SRNKA A; STINZING F; STOLARSKI M; SULC M; SULEJ R; TAKABAYASHI N; TCHALISHEV V; TESSAROTTO F; TEUFEL A; THERS D; TKATCHEV LG; TOEDA T; TRETYAK VI; TROUSOV S; VARANDA M; VIRIUS M; VLASSOV NV; WAGNER M; WEBB R; WEISE E; WEITZEL Q; WIEDNER U; WIESMANN M; WINDMOLDERS R; WIRTH S; WISLICKI W; ZANETTI AM; ZAREMBA K; ZHAO J; ZIEGLER R; ZVYAGIN A
First Measurement of the Transverse Spin Asymmetries of the Deuteron in Se mi-Inclusive Deep Inelastic Scattering 2005 V. YU. ALEXAKHIN; YU. ALEXANDROV; G. D. ALEXEEV; A. AMOROSO; B. BADE EK; F. BALESTRA; J. BALL; G. BAUM; Y. BEDFER; P. BERGLUND; C. BERNET; R. BERTINI; R. BIRSA; J. BISPLINGHOFF; F. BRADAMANTE; A. BRAVAR; A. BRESSAN; E. BURTIN; M. P. BUSSA; L. CERINI; A. CHAPIRO; A. CICUTTIN; M. COLANTONI; A. A. COLAVITA; S. COSTA; M. L. CRESPO; N. D'HOSE; S. DALLA TORRE S. S. DASGUPTA; R. DE MASI; N. DEDEK; O. YU. DENISOV; L. DHARA; V. DIAZ KAVKA; A. V. DOLGOPOLOV; S. V. DONSKOV; V. A. DOROFEEV; N. DOSHITA; V. DUIC; W. DÜNNWEBER; A. EFREMOV; J. EHLERS; P. D. EVERSHEIM; W. EYRICH; M. FABRO; M. FAESSLER; P. FAULAND; A. FERRERO; L. FERRERO; M. FINGER; M. FINGER; JR.; H. FISCHER; J. FRANZ; J. M. FRIEDRICH; V. FROLOV; U. FUCHS; R. GARFAGNINI; F. GAUTHERON; O. P. GAVRICHTCHOUK; S. GERASSIMOV; R. GEYER; M. GIORGI; B. GOBBO; S. GOERTZ; O. A. GRAJEK; A. GRASSO; B. GRUBE; A. GRÜNEMAIER; K. GUSTAFSSON; J. HANNAPPEL; D. VON HARRACH; T. HASEGAWA; S. HEDICKE; F. H. HEINSIUS; F. HINTERBERGER; M. VON HODENBERG; N. HORIKAWA; S. HORIKAWA; R. B. IJADUOLA; C. ILGNER; S. ISHIMOTO; T. IWATA; R. JAHN; A. JANATA; R. JOOSTEN; N. I. JOURAVLEV; E. KABUß; V. KALINNIKOV; D. KANG; F. KARSTENS; W. KASTAUN; B. KETZER; G. V. KHAUSTOV; YU. A. KHOKHLOV; YU. KISSELEV; F. KLEIN; J. H. KOIVUNIEMI; V. N. KOLOSOV; E. V. KOMISSAROV; K. KONDO; K. KÖNIGSMANN; A. K. KONOPLYANNIKOV; I. KONOROV; V. F. KONSTANTINOV; A. S. KORENTCHENKO; A. KORZENEV; A. M. KOTZINIAN; N. A. KOUTCHINSKI; K. KOWALIK; N. P. KRAVCHUK; G. V. KRIVOKHIZHIN; Z. V. KROUMCHTEIN; R. KUHN; F. KUNNE; K. KUREK; M. LAMANNA; J. M. LE GOFF; M. LEBERIG; J. LICHTENSTADT; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; A. MAGNON; G. K. MALLOT; I. V. MANUILOV; C. MARCHAND; J. MARRONCLE; A. MARTIN; J. MARZEC; T. MATSUDA; A. N. MAXIMOV; K. S. MEDVED; W. MEYER; A. MIELECH; YU. V. MIKHAILOV; M. A. MOINESTER; O. NÄHLE; J. NASSALSKI; D. P. NEYRET; V. I. NIKOLAENKO; A. A. NOZDRIN; V. F. OBRAZTSOV; A. G. OLSHEVSKY; M. OSTRICK; A. PADEE; P. PAGANO; S. PANEBIANCO; D. PANZIERI; S. PAUL; H. D. PEREIRA; D. V. PESHEKHONOV; V. D. PESHEKHONOV; G. PIRAGINO; S. PLATCHKOV; K. PLATZER; J. POCHODZALLA; V. A. POLYAKOV; A. A. POPOV; J. PRETZ; P. C. REBOURGEARD; G. REICHERZ; J. REYMANN; A. M. ROZHDESTVENSKY; E. RONDIO; A. B. SADOVSKI; E. SALLER; V. D. SAMOYLENKO; A. SANDACZ; M. SANS; M. G. SAPOZHNIKOV; I. A. SAVIN; P. SCHIAVON; T. SCHMIDT; H. SCHMITT; L. SCHMITT; A. A. SHISHKIN; H. SIEBERT; L. SINHA; A. N. SISSAKIAN; A. SKACHKOVA; M. SLUNECKA; G. I. SMIRNOV; V. P. SUGONYAEV; F. STINZING; R. SULEJ; N. TAKABAYASHI; V. V. TCHALISHEV; F. TESSAROTTO; A. TEUFEL; D. THERS; L. G. TKATCHEV; T. TOEDA; V. I. TRETYAK; S. TROUSOV; N. V. VLASSOV; R. WEBB; E. WEISE; M. WIESMANN; R. WINDMOLDERS; S. WIRTH; W. WI LICKI; A. M. ZANETTI; K. ZAREMBA; J. ZHAO; R. ZIEGLER; A. ZVYAGIN
Search for the Phi(1860)Pentaquark at COMPASS 2005 ALEXAKHIN V YU; ALEXANDROV YU A; ALEXEEV G D; AMOROSO A; BADEEK B; BALESTRA F; BALL J; BAUM G; BEDFER Y; BERGLUND P; BERNET C; BERTINI R; BIRSA R; BISPLINGHOFF J; BRADAMANTE FRANCO; BRAVAR A; BRESSAN A; BURTIN E; BUSSA M P; CERINI L; CHAPIRO A; CICUTTIN A; ML. COLANTONI; COLAVITA A A; S. COSTA; CRESPO M L; D''HOSE N; DALLA TORRE S; DAS-GUPTA S S; DE MASI R; DEDEK N; DENISOV O YU; DHARA L; DIZ-KAVKA V; DOLGOPOLOV A V; DONSKOV S V; DOROFEEV V A; DOSHITA N; DUIC V; DNNWEBER W; EFREMOV A; EHLERS J; EVERSHEIM P D; EYRICH W; FABRO M; FAESSLER MARTIN A; FAULAND P; FERRERO A; FERRERO L; FINGER MIROSLAV H; FINGERJR M; FISCHER H; FRANZ J; FRIEDRICH J M; FROLOV V; FUCHS U; GARFAGNINI R; GAUTHERON F; GAVRICHTCHOUK O P; GERASSIMOV S G; GEYER R; GIORGI M; GOBBO B; GRTZ S; GRAJEK O A; GRASSO A; GRUBE B; GRNEMAIER A; GUSTAFSSON K K; HANNAPPEL J; VON HARRACH D; HASEGAWA T; HEDICKE S; HEINSIUS F H; HINTERBERGER F; VON HODENBERG M; HORIKAWA N; HORIKAWA S; IJADUOLA R B; ILGNER C; ISHIMOTO S; IWATA T; JAHN R; JANATA A; JOOSTEN R; JOURAVLEV N I; KABU E; KALINNIKOV V; KANG D; KARSTENS F; KASTAUN W; KETZER B; KHAUSTOV G V; KHOKHLOV YU A; KISSELEV YU; KLEIN F; KOIVUNIEMI J H; KOLOSOV V N; KOMISSAROV E V; KONDO K; KNIGSMANN K C; KONOPLYANNIKOV A K; KONOROV I; KONSTANTINOV V F; KORENTCHENKO A S; KORZENEV A; KOTZINIAN A M; KOUTCHINSKI N A; KOWALIK K; KRAVCHUK N P; KRIVOKHIZHIN G V; KROUMCHTEIN Z V; KHN R; KUNNE F; KUREK K; LAMANNA M; LE GOFF JEAN MARC; LEBERIG M D; LICHTENSTADT J; MAGGIORA A; M. MAGGIORA; MAGNON A; MALLOT G K; MANUILOV I V; MARCHAND C; MARRONCLE J; MARTIN A; MARZEC J; MATSUDA T; MAKSIMOV A N; MEDVED K S; MEYER WERNER T; MIELECH A; MIKHAILOV YU V; MOINESTER M A; NAHLE O; NASSALSKI J P; NEYRET D P; NIKOLAENKO V I; NOZDRIN A A; OBRAZTSOV V F; OLSHEVSKII A G; OSTRICK M; PADEE A; PAGANO P; PANEBIANCO S; PANZIERI D; PAUL S; PEREIRA H D; PESHEKHONOV V D; PESHEKHONOV V D; PIRAGINO G; PLATCHKOV S; PLATZER K; POCHODZALLA J; POLYAKOV V A; POPOV A A; PRETZ J; REBOURGEARD P C; REICHERZ G; REYMANN J; ROZHDESTVENSKY A M; RONDIO EWA; SADOVSKI A B; SALLER E; SAMOYLENKO V D; SANDACZ A; SANS M; SAPOZHNIKOV M G; SAVIN I A; SCHIAVON P; SCHMIDT T; SCHMITT H; SCHMITT L; SHISHKIN A A; SIEBERT H; SINHA L; SISSAKIAN A N; SKACHKOVA A; SLUNECKA M; SMIRNOV G I; SUGONYAEV V P; STINZING F; SULEJ R; TAKABAYASHI N; TCHALISHEV V V; TESSAROTTO F; TEUFEL A; THERS D; TKATCHEV L G; TOEDA T; TRETYAK V I; TROUSOV S; VLASSOV N V; WEBB R; WEISE E; WIESMANN M; WINDMOLDERS R; WIRTH S; WISLICKI W; ZANETTI A M; ZAREMBA K; ZHAO J; ZIEGLER R; ZVYAGIN A
N-N(over-bar) physics at GSI in single and double spin interactions 2006 M. Maggiora, Abazov V (Abazov V.), Alexeev G (Alexeev G.), A. Amoroso, Angelov N (Angelov N.), Baginyan S (Baginyan S.), F. Balestra, Baranov VA (Baranov V. A.), Batusov Y (BATUSO Yu. V), Belolaptikov I (Belolaptikov I.), R. Bertini, Bianconi A (Bianconi A.), Birsa R (Birsa R.), Blokhintseva T (Blokhintseva T.), Bonyushkina A (Bonyushkina A.), Bradamante F (Bradamante F.), Bressan A (Bressan A.), MP. Bussa, Butenko V (Butenko V.), M. Chiosso, M. Colantoni, Corradini M (Corradini M.), Torre SD (Torre S. Dalla), Demyanov A (Demyanov A.), Denisov O (Denisov O.), Drozdov V (Drozdov V.), Dupaak J (Dupa J.), Erusalimtsev G (Erusalimtsev G.), L. Fava, A. Ferrero, L. Ferrero, Finger M (Finger M. Jr.), V. Frolov, R. Garfagnini, Giorgi M (Giorgi M.), Gorchakov O (Gorchakov O.), A. Grasso; Grebenyuk V (Grebenyuk V.), Ivanov V (Ivanov V.), Kalinin A (Kalinin A.), Kalinnikov VA (Kalinnikov V. A.), Kharzheev Y (Kharzheev Yu.), Kisselev Y (Kisselev Yu.), Khomutov NV (Khomutov N. V.), Kirilov A (Kirilov A.), Komissarov E (Komissarov E.), A. Kotzinian, Korenchenko AS (Korenchenko A. S.), Kovalenko V (Kovalenko V.), Kravchuk NP (Kravchuk N. P.), Kuchinski NA (Kuchinski N. A.), Rizzini EL (Rizzini E. Lodi), Lyashenko V (Lyashenko V.), Malyshev V (Malyshev V.), A. Maggiora, Martin A (Martin A.), Merekov Y (Merekov Yu.), Moiseenko AS (Moiseenko A. S.), Olchevski A (Olchevski A.), Panyushkin V (Panyushkin V.), D. Panzieri, G. Piragino, Pontecorvo GB (Pontecorvo G. B.), Popov A (Popov A.), Porokhovoy S (Porokhovoy S.), Pryanichnikov V (Pryanichnikov V.), Radici M (Radici M.), Rekalo MP (Rekalo M. P.), Rozhdestvensky A (Rozhdestvensky A.), Russakovich N (Russakovich N.), Schiavon P (Schiavon P.), Shevchenko O (Shevchenko O.), Shishkin A (Shishkin A.), Sidorkin VA (Sidorkin V. A.), Skachkov N (Skachkov N.), Slunecka M (Slunecka M.), S. Sosio, Srnka A (Srnka A.), Tchalyshev V (Tchalyshe V.), Tessarotto F (Tessarotto F.), Tomasi E (Tomasi E.), F. Tosello, Velicheva EP (Velicheva E. P.), Venturell L (Venturell L.), Vertogradov L (Vertogradov L.), Virius M (Virius M.), G. Zosi, Zurlo N (Zurlo N.)
Gluon polarization in the nucleon from quasi-real photoproduction of high-p(T) hadron pairs 2006 E.S. AGEEV; V.YU. ALEXAKHIN; YU. ALEXANDROV; G.D. ALEXEEV; A. AMOROSO; B. BADELEK; F. BALESTRA; J. BALL; G. BAUM; Y. BEDFER; P. BERGLUND; R. BERTINI; R. BIRSA; J. BISPLINGHOFF; F. BRADAMANTE; A. BRAVAR; A. BRESSAN; G. BRONA; E. BURTIN; M.P. BUSSA; V.N. BYTCHKOV; L. CERINI; A. CHAPIRO; A. CICUTTIN; M. COLANTONI; A.A. COLAVITA; S. COSTA; M.L. CRESPO; S. DALLA TORRE; S.S. DASGUPTA; N. DEDEK; R. DE MASI;O. DENISOV; L. DHARA; V. DIAZ; A.M. DINKELBACH; A.V. DOLGOPOLOV; S.V. DONSKOV; V.A. DOROFEEV; V. DUIC; P.D. EVERSHEIM; W. EYRICH; M. FABRO; M. FAESSLER; V. FALALEEV; P. FAULAND; A. FERRERO; L. FERRERO; M. FINGER; M. FINGER; JR; H. FISCHER; J. FRANZ; J.M. FRIEDRICH; V. FROLOV; R. GARFAGNINI; F. GAUTHERON; O.P. GAVRICHTCHOUK; R. GEYER; M. GIORGI; B. GOBBO; A.M. GORIN; O.A. GRAJEK; A. GRASSO; B. GRUBE; J. HANNAPPEL; D. VON HARRACH; T. HASEGAWA; S. HEDICKE; R. HERMANN; F. HINTERBERGER; M. VON HODENBERG; N. HORIKAWA; N. D''HOSE; R.B. IJADUOLA; C. ILGNER; A.I. IOUKAEV; S. ISHIMOTO; O. IVANOV; T. IWATA; R. JAHN; A. JANATA; R. JOOSTEN; N.I. JOURAVLEV; V. KALINNIKOV; D. KANG; F. KARSTENS; W. KASTAUN; B. KETZER; G.V. KHAUSTOV; YU.A. KHOKHLOV; N.V. KHOMUTOV; F. KLEIN; S. KOBLITZ; V.N. KOLOSOV; E.V. KOMISSAROV; A.K. KONOPLYANNIKOV; V.F. KONSTANTINOV; A.S. KORENTCHENKO; AM KOTZINIAN; N.A. KOUTCHINSKI; K. KOWALIK; N.P. KRAVCHUK; G.V. KRIVOKHIZHIN; Z.V. KROUMCHTEIN; R. KUHN; F. KUNNE; K. KUREK; M.E. LADYGIN; J.M. LE GOFF; J. LICHTENSTADT; T. LISKA; I. LUDWIG; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; A. MAGNON; G.K. MALLOT; I.V. MANUILOV; C. MARCHAND; J. MARRONCLE; A. MARTIN; J. MARZEC; T. MATSUDA; A.N. MAXIMOV; K.S. MEDVED; W. MEYER; YU.V. MIKHAILOV; M.A. MOINESTER; J. NASSALSKI; S. NELIBA; D.P. NEYRET; V.I. NIKOLAENKO; A.A. NOZDRIN; V.F. OBRAZTSOV; A.G. OLSHEVSKY; M. OSTRICK; A. PADEE; P. PAGANO; S. PANEBIANCO;D. PANZIERI; S. PAUL; D.V. PESHEKHONOV; V.D. PESHEKHONOV; G. PIRAGINO; S. PLATCHKOV; K. PLATZER; J. POCHODZALLA; V.A. POLYAKOV; A.A. POPOV; S. PROCUREUR; C. QUINTANS; P.C. REBOURGEARD; G. REICHERZ; J. REYMANN; E. RONDIO; A.M. ROZHDESTVENSKY; A.B. SADOVSKI; E. SALLER; V.D. SAMOYLENKO; A. SANDACZ; M. SANS; M.G. SAPOZHNIKOV; I.A. SAVIN; P. SCHIAVON; C. SCHILL; T. SCHMIDT; H. SCHMITT; O.YU. SHEVCHENKO; A.A. SHISHKIN; H.-W. SIEBERT; L. SINHA; A.N. SISSAKIAN; A. SKACHKOVA; M. SLUNECKA; G.I. SMIRNOV; F. SOZZI; A. SRNKA; F. STINZING; M. STOLARSKI; V.P. SUGONYAEV; M. SULC; R. SULEJ; N. TAKABAYASHI; V.V. TCHALISHEV; F. TESSAROTTO; A. TEUFEL; D. THERS; L.G. TKATCHEV; T. TOEDA; V.I. TRETYAK; S. TROUSOV; M. VARANDA; M. VIRIUS; N.V. VLASSOV; M. WAGNER; R. WEBB; E. WEISE; Q. WEITZEL; U. WIEDNER; M. WIESMANN; R. WINDMOLDERS; S. WIRTH; W. WISLICKI; A.M. ZANETTI; K. ZAREMBA; J. ZHAO; R. ZIEGLER; A. ZVYAGIN
The COMPASS experiment at CERN 2007 Abbon P; Albrecht E; Alexakhin VY; Alexandrov Y; Alexeev GD; Alekseev MG; A. Amoroso; Angerer H; Anosov VA; Badelek B; F. Balestra; Ball J; Barth J; Baum G; Becker M; Bedfer Y; Berglund P; Bernet C; Bertini R; Bettinelli M; Birsa R; Bisplinghoff J; Bordalo P; Bosteels M; Bradamante F; Braem A; Bravar A; Bressan A; Brona G; Burtin E; Bussa MP; Bytchkov VN; Chalifour M; Chapiro A; Chiosso M; Ciliberti P; Cicuttin A; Colantoni M; Colavita AA; Costa S; Crespo ML; Cristaudo P; Dafni T; d'Hose N; Torre SD; d'Ambrosio C; Das S; Dasgupta SS; Delagnes E; De Masi R; Deck P; Dedek N; Demchenko D; Denisov OY; Dhara L; Diaz V; Dibiase N; Dinkelbach AM; Dolgopolov AV; Donati A; Donskov SV; Dorofeev VA; Doshita N; Durand D; Duic V; Dunnweber W; Efremov A; Eversheim PD; Eyrich W; Faessler M; Falaleev V; Fauland P; Ferrero A; Ferrero L; Finger M; Finger M; Fischer H; Franco C; Franz J; Fratnik F; Friedrich JM; Frolov V; Fuchs U; Garfagnini R; Gatignon L; Gautheron F; Gavrichtchouk OP; Gerassimov S; Geyer R; Gheller JM; Giganon A; Giorgi M; Gobbo B; Goertz S; Gorin AM; Gougnaud F; Grabmuller S; Grajek OA; Grasso A; Grube B; Grunemaier A; Guskov A; Haas F; Hagemann R; Hannappel J; von Harrach D; Hasegawa T; Heckmann J; Hedicke S; Heinsius FH; Hermann R; Hess C; Hinterberger F; von Hodenberg M; Horikawa N; Horikawa S; Horn I; Ilgner C; Ioukaev AI; Ishimoto S; Ivanchin I; Ivanov O; Iwata T; Jahn R; Janata A; Joosten R; Jouravlev NI; Kabuss E; Kalinnikov V; Kang D; Karstens F; Kastaun W; Ketzer B; Khaustov GV; Khokhlov YA; Kiefer J; Kisselev Y; Klein F; Klimaszewski K; Koblitz S; Koivuniemi JH; Kolosov VN; Komissarov EV; Kondo K; Konigsmann K; Konoplyannikov AK; Konorov I; Konstantinov VF; Korentchenko AS; Korzenev A; Kotzinian AM; Koutchinski NA; Kouznetsov O; Kowalik K; Kramer D; Kravchuk NP; Krivokhizhin GV; Kroumchtein ZV; Kubart J; Kuhn R; Kukhtin V; Kunne F; Kurek K; Kuzmin NA; Lamanna M; Le Goff JM; Leberig M; Lednev AA; Lehmann A; Levinski V; Levorato S; Lyashenko VI; Lichtenstadt J; Liska T; Ludwig I; Maggiora A; Maggiora M; Magnon A; Mallot GK; Mann A; Manuilov IV; Marchand C; Marroncle J; Martin A; Marzec J; Masek L; Massmann F; Matsuda T; Matthia D; Maximov AN; Menon G; Meyer W; Mielech A; Mikhailov YV; Moinester MA; Molinie F; Mota F; Mutter A; Nagel T; Nahle O; Nassalski J; Neliba S; Nerling F; Neyret D; Niebuhr M; Niinikoski T; Nikolaenko VI; Nozdrin AA; Olshevsky AG; Ostrick M; Padee A; Pagano P; Panebianco S; Parsamyan B; Panzieri D; Paul S; Pawlukiewicz B; Pereira H; Peshekhonov DV; Peshekhonov VD; Piedigrossi D; Piragino G; Platchkov S; Platzer K; Pochodzalla J; Polak J; Polyakov VA; Pontecorvo G; Popov AA; Pretz J; Procureur S; Quintans C; Rajotte JF; Ramos S; Razaq I; Rebourgeard P; Reggiani D; Reicherz G; Richter A; Robinet F; Rocco E; Rondio E; Ropelewski L; Rousse JY; Rozhdestvensky AM; Ryabchikov D; Samartsev AG; Samoylenko VD; Sandacz A; Merce MS; Santos H; Sapozhnikov MG; Sauli F; Savin IA; Schiavon P; Schill C; Schmitt H.; Schmitt L.; Schoenmeier P.; Schroeder W.; Seeharsch D.; Seimetz M.; Setter D.; Shaligin A.; Shevchenko O. Yu.; Shishkin A. A.; Siebert H.-W.; Silva L.; Simon F.; Sinha L.; Sissakian A. N.; Slunecka M.; Smirnov G. I.; Sora D.; Sosio S.; Sozzi F.; Srnka A.; Stinzing F.; Stolarski M.; Sugonyaev V. P.; Sulc M.; Sulej R.; Tarte G.; Takabayashi N.; Tchalishev V. V.; Tessaro S.; Tessarotto F.; Teufel A.; Thers D.; Tkatchev L. G.; Toeda T.; Tokmenin V. V.; Trippel S.; Urban J.; Valbuena R.; Venugopal G.; Virius M.; Vlassov N. V.; Vossen A.; Wagner M.; Webb R.; Weise E.; Weitzel Q.; Wiedner U.; Wiesmann M.; Windmolders R.; Wirth S.; Wislicki W.; Wollny H.; Zanetti A. M.; Zaremba K.; Zavertyaev M.; Zhao J.; Ziegler R.; Ziembicki M.; Zlobin Y. L.; Zvyagin A.
The Deuteron Spin-dependent Structure Function g1(d) and its First Moment 2007 A. GRASSO; A. AMOROSO ; F. BALESTRA ; R. BERTINI ; MP. BUSSA; M. COLANTONI; S. COSTA; O. DENISOV; A. FERRERO; L. FERRERO; V. FROLOV; R. GARFAGNINI; AM. KOTZINIAN; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; D. PANZIERI; G. PIRAGINO; V.YU. ALEXAKHIN ET AL
Spin asymmetry A1(d) and the spin-dependent structure function g1(d) of the deuteron at low values of x and Q**2 2007 A. GRASSO; E. S. AGEEV; A. AMOROSO; F. BALESTRA; R. BERTINI; MP. BUSSA; M. COLANTONI; S. COSTA; O. DENISOV; A. FERRERO; L. FERRERO; V. FROLOV; R. GARFAGNINI; AM. KOTZINIAN; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; D. PANZIERI; G. PIRAGINO; ET AL
A new measurement of the Collins and Sivers asymmetries on a transversely polarised deuteron target 2007 E.S. AGEEV; V.YU. ALEXAKHIN; YU. ALEXANDROV; G.D. ALEXEEV; M. ALEXEEV; A. AMOROSO; B. BADELEK; F. BALESTRA; J. BALL; J. BARTH; G. BAUM; M. BECKER; Y. BEDFER; P. BERGLUND; C. BERNET; R. BERTINI; M. BETTINELLI; R. BIRSA; J. BISPLINGHOFF; P. BORDALO; F. BRADAMANTE; A. BRESSAN; G. BRONA; E. BURTIN; M.P. BUSSA; V.N. BYTCHKOV; A. CHAPIRO; A. CICUTTIN; M. COLANTONI; A.A. COLAVITA; S. COSTA; M.L. CRESPO; N. D'HOSE; S. DALLA TORRE; S. DAS; S.S. DASGUPTA; R. DE MASI; N. DEDEK; D. DEMCHENKO; O.YU. DENISOV; L. DHARA; V. DIAZ; A.M. DINKELBACH; S.V. DONSKOV; V.A. DOROFEEV; N. DOSHITA; V. DUIC; W. DUNNWEBER; A. EFREMOV; P.D. EVERSHEIM; W. EYRICH; M. FAESSLER; V. FALALEEV; P. FAULAND; A. FERRERO; L. FERRERO; M. FINGER; JR.; M. FINGER; H. FISCHER; J. FRANZ; J.M. FRIEDRICH; V. FROLOV; U. FUCHS; R. GARFAGNINI; F. GAUTHERON; O.P. GAVRICHTCHOUK; S. GERASSIMOV; R. GEYER; M. GIORGI; B. GOBBO; S. GOERTZ; A.M. GORIN; O.A. GRAJEK; A. GRASSO; B. GRUBE; A. GUSKOV; F. HAAS; J. HANNAPPEL; D. VON HARRACH; T. HASEGAWA; S. HEDICKE; F.H. HEINSIUS; R. HERMANN; C. HE[SS]; F. HINTERBERGER; M. VON HODENBERG; N. HORIKAWA; S. HORIKAWA; I. HORN; C. ILGNER; A.I. IOUKAEV; S. ISHIMOTO; I. IVANCHIN; O. IVANOV; T. IWATA; R. JAHN; A. JANATA; R. JOOSTEN; N.I. JOURAVLEV; E. KABU[SS]; V. KALINNIKOV; D. KANG; B. KETZER; G.V. KHAUSTOV; YU.A. KHOKHLOV; YU. KISSELEV; F. KLEIN; K. KLIMASZEWSKI; S. KOBLITZ; J.H. KOIVUNIEMI; V.N. KOLOSOV; E.V. KOMISSAROV; K. KONDO; K. KONIGSMANN; I. KONOROV; V.F. KONSTANTINOV; A.S. KORENTCHENKO; A. KORZENEV; A.M. KOTZINIAN; N.A. KOUTCHINSKI; O. KOUZNETSOV; K. KOWALIK; D. KRAMER; N.P. KRAVCHUK; G.V. KRIVOKHIZHIN; Z.V. KROUMCHTEIN; J. KUBART; R. KUHN; V. KUKHTIN; F. KUNNE; K. KUREK; M.E. LADYGIN; M. LAMANNA; J.M. LE GOFF; M. LEBERIG; A.A. LEDNEV; A. LEHMANN; J. LICHTENSTADT; T. LISKA; I. LUDWIG; A. MAGGIORA; M. MAGGIORA; A. MAGNON; G.K. MALLOT; C. MARCHAND; J. MARRONCLE; A. MARTIN; J. MARZEC; L. MASEK; F. MASSMANN; T. MATSUDA; D. MATTHIA; A.N. MAXIMOV; W. MEYER; A. MIELECH; YU.V. MIKHAILOV; M.A. MOINESTER; T. NAGEL; O. NAHLE; J. NASSALSKI; S. NELIBA; D.P. NEYRET; V.I. NIKOLAENKO; A.A. NOZDRIN; V.F. OBRAZTSOV; A.G. OLSHEVSKY; M. OSTRICK; A. PADEE; P. PAGANO; S. PANEBIANCO; D. PANZIERI; S. PAUL; D.V. PESHEKHONOV; V.D. PESHEKHONOV; G. PIRAGINO; S. PLATCHKOV; K. PLATZER; J. POCHODZALLA; J. POLAK; V.A. POLYAKOV; G. PONTECORVO; A.A. POPOV; J. PRETZ; S. PROCUREUR; C. QUINTANS; S. RAMOS; G. REICHERZ; A. RICHTER; E. RONDIO; A.M. ROZHDESTVENSKY; D. RYABCHIKOV; V.D. SAMOYLENKO; A. SANDACZ; H. SANTOS; M.G. SAPOZHNIKOV; I.A. SAVIN; P. SCHIAVON; C. SCHILL; L. SCHMITT; P. SCHONMEIER; W. SCHROEDER; D. SEEHARSCH; M. SEIMETZ; D. SETTER; O.YU. SHEVCHENKO; H.-W. SIEBERT; L. SILVA; L. SINHA; A.N. SISSAKIAN; M. SLUNECKA; G.I. SMIRNOV; F. SOZZI; A. SRNKA; F. STINZING; M. STOLARSKI; V.P. SUGONYAEV; M. SULC; R. SULEJ; V.V. TCHALISHEV; S. TESSARO; F. TESSAROTTO; A. TEUFEL; L.G. TKATCHEV; T. TOEDA; S. TRIPPEL; G. VENUGOPAL; M. VIRIUS; N.V. VLASSOV; M. WAGNER; R. WEBB; E. WEISE; Q. WEITZEL; R. WINDMOLDERS; W. WISLICKI; A.M. ZANETTI; K. ZAREMBA; M. ZAVERTYAEV; J. ZHAO; R. ZIEGLER; A. ZVYAGIN
Technical Design Report for PANDA Electromagnetic Calorimeter (EMC) 2008 W. Erni; I. Keshelashvili; B. Krusche; M. Steinacher; Y. Heng; Z. Liu; H. Liu; X. Shen; O. Wang; H. Xu; J. Becker; F. Feldbauer; F.-H. Heinsius; T. Held; H. Koch; B. Kopf; C. Motzko; M. Pelizaeus; B. Roth; T. Schroeder; M. Steinke; U. Wiedner; J. Zhong; A. Bianconi; M. Bragadireanu; D. Pantea; A. Tudorache; V. Tudorache; M. De Napoli; F. Giacoppo; G. Raciti; E. Rapisarda; C. Sfienti; E. Bialkowski; A. Budzanowski; B. Czech; M. Kistryn; S. Kliczewski; A. Kozela; P. Kulessa; K. Pysz; W. Schaefer; R. Siudak; A. Szczurek; W. Czyzycki; M. Domaga; M. Hawryluk; E. Lisowski; F. Lisowski; L. Wojnar; D. Gil; P. Hawranek; B. Kamys; St. Kistryn; K. Korcyl; W. Krzemień; A. Magiera; P. Moskal; Z. Rudy; P. Salabura; J. Smyrski; A. Wrońska; M. Al-Turany; I. Augustin; H. Deppe; H. Flemming; J. Gerl; K. Goetzen; R. Hohler; D. Lehmann; B. Lewandowski; J. Luehning; F. Maas; D. Mishra; H. Orth; K. Peters; T. Saito; G. Schepers; C.J. Schmidt; L. Schmitt; C. Schwarz; B. Voss; P. Wieczorek; A. Wilms; K.-T. Brinkmann; H. Freiesleben; R. Jaekel; R. Kliemt; T. Wuerschig; H.-G. Zaunick; V.M. Abazov; G. Alexeev; A. Arefiev; V.I. Astakhov; M.Yu. Barabanov; B.V. Batyunya; Yu.I. Davydov; V.Kh. Dodokhov; A.A. Efremov; A.G. Fedunov; A.A. Feshchenko; A.S. Galoyan; S. Grigoryan; A. Karmokov; E.K. Koshurnikov; V.Ch. Kudaev; V.I. Lobanov; Yu.Yu. Lobanov; A.F. Makarov; L.V. Malinina; V.L. Malyshev; G.A. Mustafaev; A. Olshevski; M.A. Pasyuk; E.A. Perevalova; A.A. Piskun; T.A. Pocheptsov; G. Pontecorvo; V.K. Rodionov; Yu.N. Rogov; R.A. Salmin; A.G. Samartsev; M.G. Sapozhnikov; A. Shabratova; G.S. Shabratova; A.N. Skachkova; N.B. Skachkov; E.A. Strokovsky; M.K. Suleimanov; R.Sh. Teshev; V.V. Tokmenin; V.V. Uzhinsky; A.S. Vodopianov; S.A. Zaporozhets; N.I. Zhuravlev; A.G. Zorin; D. Branford; K. Foehl; D. Glazier; D. Watts; P. Woods; W. Eyrich; A. Lehmann; A. Teufel; S. Dobbs; Z. Metreveli; K. Seth; B. Tann; A. Tomaradze; D. Bettoni; V. Carassiti; A. Cecchi; P. Dalpiaz; E. Fioravanti; I. Garzia; M. Negrini; M. Savrié; G. Stancari; B. Dulach; P. Gianotti; C. Guaraldo; V. Lucherini; E. Pace; A. Bersani; M. Macri; M. Marinelli; R.F. Parodi; I. Brodski; W. Doering; P. Drexler; M. Dueren; Z. Gagyi-Palffy; A. Hayrapetyan; M. Kotulla; W. Kuehn; S. Lange; M. Liu; V. Metag; M. Nanova; R. Novotny; C. Salz; J. Schneider; P. Schoenmeier; R. Schubert; S. Spataro; H. Stenzel; C. Strackbein; M. Thiel; U. Thoering; S. Yang; T. Clarkson; E. Cowie; E. Downie; G. Hill; M. Hoek; D. Ireland; R. Kaiser; T. Keri; I. Lehmann; K. Livingston; S. Lumsden; D. MacGregor; B. McKinnon; M. Murray; D. Protopopescu; G. Rosner; B. Seitz; G. Yang; M. Babai; A.K. Biegun; A. Bubak; E. Guliyev; V.S. Jothi; M. Kavatsyuk; H. Loehner; J. Messchendorp; H. Smit; J.C. van der Weele; F. Garcia; D.-O. Riska; M. Buescher; R. Dosdall; R. Dzhygadlo; A. Gillitzer; D. Grunwald; V. Jha; G. Kemmerling; H. Kleines; A. Lehrach; R. Maier; M. Mertens; H. Ohm; D. Prasuhn; T. Randriamalala; J. Ritman; M. Roeder; T. Stockmanns; P. Wintz; P. Wuestner; J. Kisiel; S. Li; Z. Li; Z. Sun; H. Xu; S. Fissum; K. Hansen; L. Isaksson; M. Lundin; B. Schroeder; P. Achenbach; M.C. Mora Espi; J. Pochodzalla; S. Sanchez; A. Sanchez-Lorente; V.I. Dormenev; A.A. Fedorov; M.V. Korzhik; O.V. Missevitch; V. Balanutsa; V. Chernetsky; A. Demekhin; A. Dolgolenko; P. Fedorets; A. Gerasimov; V. Goryachev; A. Boukharov; O. Malyshev; I. Marishev; A. Semenov; C. Hoeppner; B. Ketzer; I. Konorov; A. Mann; S. Neubert; S. Paul; Q. Weitzel; A. Khoukaz; T. Rausmann; A. Taeschner; J. Wessels; R. Varma; E. Baldin; K. Kotov; S. Peleganchuk; Yu. Tikhonov; J. Boucher; T. Hennino; R. Kunne; D. Marchand; S. Ong; J. Pouthas; B. Ramstein; P. Rosier; M. Sudol; E. Tomasi-Gustafsson; J. Van de Wiele; T. Zerguerras; K. Dmowski; R. Korzeniewski; D. Przemyslaw; B. Slowinski; G. Boca; A. Braghieri; S. Costanza; A. Fontana; P. Genova; L. Lavezzi; P. Montagna; A. Rotondi; N.I. Belikov; A.M. Davidenko; A.A. Derevschikov; Y.M. Goncharenko; V.N. Grishin; V.A. Kachanov; D.A. Konstantinov; V.A. Kormilitsin; V.I. Kravtsov; Y.A. Matulenko; Y.M. Melnik; A.P. Meschanin; N.G. Minaev; V.V. Mochalov; D.A. Morozov; L.V. Nogach; S.B. Nurushev; A.V. Ryazantsev; P.A. Semenov; L.F. Soloviev; A.V. Uzunian; A.N. Vasiliev; A.E. Yakutin; T. Back; B. Cederwall; C. Bargholtz; L. Gerén; P.E. Tegnér; S. Belostotski; G. Gavrilov; A. Itzotov; A. Kisselev; P. Kravchenko; S. Manaenkov; O. Miklukho; Y. Naryshkin; D. Veretennikov; V. Vikhrov; A. Zhadanov; L. Fava; D. Panzieri; D. Alberto; A. Amoroso; E. Botta; T. Bressani; S. Bufalino; M.P. Bussa; L. Busso; F. De Mori; M. Destefanis; L. Ferrero; A. Grasso; M. Greco; T. Kugathasan; M. Maggiora; S. Marcello; G. Serbanut; S. Sosio; R. Bertini; D. Calvo; S. Coli; P. De Remigis; A. Feliciello; A. Filippi; G. Giraudo; G. Mazza; A. Rivetti; F. Tosello; R. Wheadon; O. Morra; M. Agnello; F. Iazzi; K. Szymanska; R. Birsa; F. Bradamante; A. Bressan; A. Martin; H. Clement; C. Ekstrom; H. Calén; S. Grape; B. Hoistad; T. Johansson; A. Kupsc; P. Marciniewski; E. Thomé; J. Zlomanczuk; J. Díaz; A. Ortiz; S. Borsuk; A. Chlopik; Z. Guzik; J. Kopec; T. Kozlowski; D. Melnychuk; M. Plominski; J. Szewinski; K. Traczyk; B. Zwieglinski; P. Buehler; M. Cargnelli; A. Gruber; P. Kienle; J. Marton; K. Nikolics; E. Widmann; J. Zmeskal;
First exclusive measurements of the K- pp state populated in the pp ---> K+ Lambda p reaction at 2.85-GeV 2008 T. Yamazaki; P. Kienle; K. Suzuki ; M. Maggiora; M. Alexeev; F. Balestra ; Y. Bedfer; R. Bertini; L. C. Bland ; A. Brenschede; F. Brochard; M. P. Bussa; M. Chiosso; Seonho Choi; M. L. Colantoni; R. Dressler; M. Dzemidzic; J.-Cl. Faivre; L. Ferrero; J. Foryciarz; I. Fr¨ohlich ; V. Frolov; R. Garfagnini; A. Grasso; S. Heinz; W. W. Jacobs; W. K¨uhn ; A. Maggiora; D. Panzieri; H.-W. Pfaff; G. Pontecorvo; A. Popov; J. Ritman; P. Salabura; V. Tchalyshev; F. Tosello; S. E. Vigdor; G. Zosi
The polarised valence quark distribution from semi-inclusive DIS 2008 M. Alekseeva; V.Yu. Alexakhin; Yu. Alexandrov; G.D. Alexeev; A. Amoroso; A. Arbuzov; B. Badełek; F. Balestra; J. Ball; J. Barth; G. Baum; Y. Bedfer; C. Bernet; R. Bertini; M. Bettinelli; R. Birsa; J. Bisplinghoff; P. Bordalo; 1; F. Bradamante; A. Bravar; aa; A. Bressan; k; G. Brona; E. Burtin; M.P. Bussa; A. Chapiro; M. Chiosso; A. Cicuttin; M. Colantoni; S. Costa; M.L. Crespo; S. Dalla Torre; T. Dafni; S. Das; S.S. Dasgupta; R. De Masi; N. Dedek; O.Yu. Denisov; 2; L. Dhara; V. Diaz; A.M. Dinkelbach; S.V. Donskov; V.A. Dorofeev; N. Doshita V. Duic; W. Dünnweber; P.D. Eversheim; W. Eyrich; M. Faessler; V. Falaleev A. Ferrero; k; L. Ferrero; M. Finger; M. Finger Jr.h; H. Fischer; C. Franco; J. Franz; J.M. Friedrich; V. Frolov; 2; R. Garfagnini; F. Gautheron; O.P. Gavrichtchouk; R. Gazda; S. Gerassimov; t; R. Geyer; M. Giorgi; B. Gobbo; S. Goertz; d; A.M. Gorin; S. Grabmüller; O.A. Grajek; A. Grasso; B. Grube; R. Gushterski; A. Guskov; F. Haas; J. Hannappel; D. von Harrach; T. Hasegawa; J. Heckmann; S. Hedicke; F.H. Heinsius; R. Hermann; C. Heß; F. Hinterberger; M. von Hodenberg; N. Horikawa; S. Horikawa; N. d'Hose; C. Ilgner; A.I. Ioukaev; S. Ishimoto; O. Ivanov; Yu. Ivanshin; T. Iwata; ai; R. Jahn; A. Janata; P. Jasinski; R. Joosten; N.I. Jouravlev; E. Kabuß; D. Kangj B. Ketzer; G.V. Khaustov; Yu.A. Khokhlov; Yu. Kisselev; b; F. Klein; K. Klimaszewski; S. Koblitz; J.H. Koivuniemi; b; V.N. Kolosov; E.V. Komissarov; K. Kondo; K. Königsmann; I. Konorov; t; V.F. Konstantinov; A.S. Korentchenko; A. Korzenev; A.M. Kotzinian; N.A. Koutchinski; O. Kouznetsov; y; A. Kral; N.P. Kravchuk; Z.V. Kroumchtein; R. Kuhn; F. Kunne; K. Kurek; M.E. Ladygin; M. Lamanna; J.M. Le Goff; A.A. Lednev; A. Lehmann; S. Levorato; J. Lichtenstadt; T. Liska; I. Ludwig; A. Maggiora; M. Maggiora; A. Magnon; G.K. Mallot; A. Mann; C. Marchand; J. Marroncle; A. Martin; J. Marzec; F. Massmann; T. Matsuda; A.N. Maximov; W. Meyer; A. Mielech; Yu.V. Mikhailov; M.A. Moinester; A. Mutter; A. Nagaytsev; T. Nagel; O. Nähle; J. Nassalski; S. Neliba; F. Nerling; S. Neubertt; D.P. Neyret; V.I. Nikolaenko; K. Nikolaev; A.G. Olshevsky; M. Ostrick; A. Padee; P. Pagano; S. Panebianco; R. Panknin; D. Panzieri; S. Paul; B. Pawlukiewicz-Kaminska; D.V. Peshekhonov; V.D. Peshekhonov; G. Piragino; S. Platchkov; J. Pochodzalla; J. Polak; V.A. Polyakov; J. Pretz; S. Procureur; C. Quintans; J.-F. Rajotte; S. Ramos; 1; V. Rapatsky; G. Reicher; D. Reggiani; A. Richter; F. Robinet; E. Rocco; E. Rondio; A.M. Rozhdestvensky; D.I. Ryabchikov; V.D. Samoylenko; A. Sandacz; H. Santos; M.G. Sapozhnikov; S. Sarkar; I.A. Savin; P. Schiavon; C. Schill; L. Schmitt; P. Schönmeier; W. Schröder; O.Yu. Shevchenko; H.-W. Siebert; p; L. Silva; L. Sinha; A.N. Sissakian; M. Slunecka; G.I. Smirnov; S. Sosio; F. Sozzi; A. Srnka; F. Stinzing; M. Stolarski; V.P. Sugonyaev; M. Sulc; R. Sulej; V.V. Tchalishev; S. Tessaro; F. Tessarotto; A. Teufel; L.G. Tkatchev; G. Venugopal; M. Virius; N.V. Vlassov; A. Vossen; R. Webb; E. Weise; j; Q. Weitzel; R. Windmolders; S. Wirth; W. Wiślicki; H. Wollny; K. Zaremba; M. Zavertyaev; E. Zemlyanichkina; J. Zhao; R. Ziegler; A. Zvyagin
Physics Performance Report for: PANDA. Strong Interaction Studies with Antiprotons. 2009 W. Erni; I. Keshelashvili; B. Krusche; M. Steinacher; Y. Heng; Z. Liu; H. Liu; X. Shen; O. Wang; H. Xu; J. Becker; F. Feldbauer; F.-H. Heinsius; T. Held; H. Koch; B. Kopf; C. Motzko; M. Pelizaeus; B. Roth; T. Schroeder; M. Steinke; U. Wiedner; J. Zhong; A. Bianconi; M. Bragadireanu; D. Pantea; A. Tudorache; V. Tudorache; M. De Napoli; F. Giacoppo; G. Raciti; E. Rapisarda; C. Sfienti; E. Bialkowski; A. Budzanowski; B. Czech; M. Kistryn; S. Kliczewski; A. Kozela; P. Kulessa; K. Pysz; W. Schaefer; R. Siudak; A. Szczurek; W. Czyzycki; M. Domaga; M. Hawryluk; E. Lisowski; F. Lisowski; L. Wojnar; D. Gil; P. Hawranek; B. Kamys; St. Kistryn; K. Korcyl; W. Krzemień; A. Magiera; P. Moskal; Z. Rudy; P. Salabura; J. Smyrski; A. Wrońska; M. Al-Turany; I. Augustin; H. Deppe; H. Flemming; J. Gerl; K. Goetzen; R. Hohler; D. Lehmann; B. Lewandowski; J. Luehning; F. Maas; D. Mishra; H. Orth; K. Peters; T. Saito; G. Schepers; C.J. Schmidt; L. Schmitt; C. Schwarz; B. Voss; P. Wieczorek; A. Wilms; K.-T. Brinkmann; H. Freiesleben; R. Jaekel; R. Kliemt; T. Wuerschig; H.-G. Zaunick; V.M. Abazov; G. Alexeev; A. Arefiev; V.I. Astakhov; M.Yu. Barabanov; B.V. Batyunya; Yu.I. Davydov; V.Kh. Dodokhov; A.A. Efremov; A.G. Fedunov; A.A. Feshchenko; A.S. Galoyan; S. Grigoryan; A. Karmokov; E.K. Koshurnikov; V.Ch. Kudaev; V.I. Lobanov; Yu.Yu. Lobanov; A.F. Makarov; L.V. Malinina; V.L. Malyshev; G.A. Mustafaev; A. Olshevski; M.A. Pasyuk; E.A. Perevalova; A.A. Piskun; T.A. Pocheptsov; G. Pontecorvo; V.K. Rodionov; Yu.N. Rogov; R.A. Salmin; A.G. Samartsev; M.G. Sapozhnikov; A. Shabratova; G.S. Shabratova; A.N. Skachkova; N.B. Skachkov; E.A. Strokovsky; M.K. Suleimanov; R.Sh. Teshev; V.V. Tokmenin; V.V. Uzhinsky; A.S. Vodopianov; S.A. Zaporozhets; N.I. Zhuravlev; A.G. Zorin; D. Branford; K. Foehl; D. Glazier; D. Watts; P. Woods; W. Eyrich; A. Lehmann; A. Teufel; S. Dobbs; Z. Metreveli; K. Seth; B. Tann; A. Tomaradze; D. Bettoni; V. Carassiti; A. Cecchi; P. Dalpiaz; E. Fioravanti; I. Garzia; M. Negrini; M. Savrié; G. Stancari; B. Dulach; P. Gianotti; C. Guaraldo; V. Lucherini; E. Pace; A. Bersani; M. Macri; M. Marinelli; R.F. Parodi; I. Brodski; W. Doering; P. Drexler; M. Dueren; Z. Gagyi-Palffy; A. Hayrapetyan; M. Kotulla; W. Kuehn; S. Lange; M. Liu; V. Metag; M. Nanova; R. Novotny; C. Salz; J. Schneider; P. Schoenmeier; R. Schubert; S. Spataro; H. Stenzel; C. Strackbein; M. Thiel; U. Thoering; S. Yang; T. Clarkson; E. Cowie; E. Downie; G. Hill; M. Hoek; D. Ireland; R. Kaiser; T. Keri; I. Lehmann; K. Livingston; S. Lumsden; D. MacGregor; B. McKinnon; M. Murray; D. Protopopescu; G. Rosner; B. Seitz; G. Yang; M. Babai; A.K. Biegun; A. Bubak; E. Guliyev; V.S. Jothi; M. Kavatsyuk; H. Loehner; J. Messchendorp; H. Smit; J.C. van der Weele; F. Garcia; D.-O. Riska; M. Buescher; R. Dosdall; R. Dzhygadlo; A. Gillitzer; D. Grunwald; V. Jha; G. Kemmerling; H. Kleines; A. Lehrach; R. Maier; M. Mertens; H. Ohm; D. Prasuhn; T. Randriamalala; J. Ritman; M. Roeder; T. Stockmanns; P. Wintz; P. Wuestner; J. Kisiel; S. Li; Z. Li; Z. Sun; H. Xu; S. Fissum; K. Hansen; L. Isaksson; M. Lundin; B. Schroeder; P. Achenbach; M.C. Mora Espi; J. Pochodzalla; S. Sanchez; A. Sanchez-Lorente; V.I. Dormenev; A.A. Fedorov; M.V. Korzhik; O.V. Missevitch; V. Balanutsa; V. Chernetsky; A. Demekhin; A. Dolgolenko; P. Fedorets; A. Gerasimov; V. Goryachev; A. Boukharov; O. Malyshev; I. Marishev; A. Semenov; C. Hoeppner; B. Ketzer; I. Konorov; A. Mann; S. Neubert; S. Paul; Q. Weitzel; A. Khoukaz; T. Rausmann; A. Taeschner; J. Wessels; R. Varma; E. Baldin; K. Kotov; S. Peleganchuk; Yu. Tikhonov; J. Boucher; T. Hennino; R. Kunne; D. Marchand; S. Ong; J. Pouthas; B. Ramstein; P. Rosier; M. Sudol; E. Tomasi-Gustafsson; J. Van de Wiele; T. Zerguerras; K. Dmowski; R. Korzeniewski; D. Przemyslaw; B. Slowinski; G. Boca; A. Braghieri; S. Costanza; A. Fontana; P. Genova; L. Lavezzi; P. Montagna; A. Rotondi; N.I. Belikov; A.M. Davidenko; A.A. Derevschikov; Y.M. Goncharenko; V.N. Grishin; V.A. Kachanov; D.A. Konstantinov; V.A. Kormilitsin; V.I. Kravtsov; Y.A. Matulenko; Y.M. Melnik; A.P. Meschanin; N.G. Minaev; V.V. Mochalov; D.A. Morozov; L.V. Nogach; S.B. Nurushev; A.V. Ryazantsev; P.A. Semenov; L.F. Soloviev; A.V. Uzunian; A.N. Vasiliev; A.E. Yakutin; T. Back; B. Cederwall; C. Bargholtz; L. Gerén; P.E. Tegnér; S. Belostotski; G. Gavrilov; A. Itzotov; A. Kisselev; P. Kravchenko; S. Manaenkov; O. Miklukho; Y. Naryshkin; D. Veretennikov; V. Vikhrov; A. Zhadanov; L. Fava; D. Panzieri; D. Alberto; A. Amoroso; E. Botta; T. Bressani; S. Bufalino; M.P. Bussa; L. Busso; F. De Mori; M. Destefanis; L. Ferrero; A. Grasso; M. Greco; T. Kugathasan; M. Maggiora; S. Marcello; G. Serbanut; S. Sosio; R. Bertini; D. Calvo; S. Coli; P. De Remigis; A. Feliciello; A. Filippi; G. Giraudo; G. Mazza; A. Rivetti; F. Tosello; R. Wheadon; O. Morra; M. Agnello; F. Iazzi; K. Szymanska; R. Birsa; F. Bradamante; A. Bressan; A. Martin; H. Clement; C. Ekstrom; H. Calén; S. Grape; B. Hoistad; T. Johansson; A. Kupsc; P. Marciniewski; E. Thomé; J. Zlomanczuk; J. Díaz; A. Ortiz; S. Borsuk; A. Chlopik; Z. Guzik; J. Kopec; T. Kozlowski; D. Melnychuk; M. Plominski; J. Szewinski; K. Traczyk; B. Zwieglinski; P. Buehler; M. Cargnelli; A. Gruber; P. Kienle; J. Marton; K. Nikolics; E. Widmann; J. Zmeskal
Technical Design Report for the PANDA Solenoid and Dipole Spectrometer Magnets 2009 W. Erni; I. Keshelashvili; B. Krusche; M. Steinacher; Y. Heng; Z. Liu; H. Liu; X. Shen; O. Wang; H. Xu; J. Becker; F. Feldbauer; F.-H. Heinsius; T. Held; H. Koch; B. Kopf; M. Pelizaeus; T. Schroeder; M. Steinke; U. Wiedner; J. Zhong; A. Bianconi; M. Bragadireanu; D. Pantea; A. Tudorache; V. Tudorache; M. De Napoli; F. Giacoppo; G. Raciti; E. Rapisarda; C. Sfienti; E. Bialkowski; A. Budzanowski; B. Czech; M. Kistryn; S. Kliczewski; A. Kozela; P. Kulessa; K. Pysz; W. Schaefer; R. Siudak; A. Szczurek; W. Czyźycki; M. Domaga; M. Hawryluk; E. Lisowski; F. Lisowski; L. Wojnar; D. Gil; P. Hawranek; B. Kamys; St. Kistryn; K. Korcyl; W. Krzemień; A. Magiera; P. Moskal; Z. Rudy; P. Salabura; J. Smyrski; A. Wrońska; M. Al-Turany; I. Augustin; H. Deppe; H. Flemming; J. Gerl; K. Goetzen; R. Hohler; D. Lehmann; B. Lewandowski; J. Luehning; F. Maas; D. Mishra; H. Orth; K. Peters; T. Saito; G. Schepers; C.J. Schmidt; L. Schmitt; C. Schwarz; B. Voss; P. Wieczorek; A. Wilms; K.-T. Brinkmann; H. Freiesleben; R. Jaekel; R. Kliemt; T. Wuerschig; H.-G. Zaunick; V.M. Abazov; G. Alexeev; A. Arefiev; V.I. Astakhov; M.Yu. Barabanov; B.V. Batyunya; Yu.I. Davydov; V.Kh. Dodokhov; A.A. Efremov; A.G. Fedunov; A.A. Feshchenko; A.S. Galoyan; S. Grigoryan; A. Karmokov; E.K. Koshurnikov; V.Ch. Kudaev; V.I. Lobanov; Yu.Yu. Lobanov; A.F. Makarov; L.V. Malinina; V.L. Malyshev; G.A. Mustafaev; A. Olshevski; M.A. Pasyuk; E.A. Perevalova; A.A. Piskun; T.A. Pocheptsov; G. Pontecorvo; V.K. Rodionov; Yu.N. Rogov; R.A. Salmin; A.G. Samartsev; M.G. Sapozhnikov; A. Shabratova; G.S. Shabratova; A.N. Skachkova; N.B. Skachkov; E.A. Strokovsky; M.K. Suleimanov; R.Sh. Teshev; V.V. Tokmenin; V.V. Uzhinsky A.S. Vodopianov; S.A. Zaporozhets; N.I. Zhuravlev; A.G. Zorin; D. Branford; K. Foehl; D. Glazier; D. Watts; P. Woods; W. Eyrich; A. Lehmann; A. Teufel; S. Dobbs; Z. Metreveli; K. Seth; B. Tann; A. Tomaradze; D. Bettoni; V. Carassiti; A. Cecchi; P. Dalpiaz; E. Fioravanti; I. Garzia; M. Negrini; M. Savrié; G. Stancari; B. Dulach; P. Gianotti; C. Guaraldo; V. Lucherini; E. Pace; A. Bersani; M. Macri; M. Marinelli; R.F. Parodi; I. Brodski; W. Doering; P. Drexler; M. Dueren; Z. Gagyi-Palffy; A. Hayrapetyan; M. Kotulla; W. Kuehn; S. Lange; M. Liu; V. Metag; M. Nanova; R. Novotny; C. Salz; J. Schneider; P. Schoenmeier; R. Schubert; S. Spataro; H. Stenzel; C. Strackbein; M. Thiel; U. Thoering; S. Yang; T. Clarkson; E. Cowie; E. Downie; G. Hill; M. Hoek; D. Ireland; R. Kaiser; T. Keri; I. Lehmann; K. Livingston; S. Lumsden; D. MacGregor; B. McKinnon; M. Murray; D. Protopopescu; G. Rosner; B. Seitz; G. Yang; M. Babai; A.K. Biegun; A. Bubak; E. Guliyev; V.S. Jothi; M. Kavatsyuk; H. Loehner; J. Messchendorp; H. Smit; J.C. van der Weele; F. Garcia; D.-O. Riska; M. Buescher; R. Dosdall; R. Dzhygadlo; A. Gillitzer; D. Grunwald; V. Jha; G. Kemmerling; H. Kleines; A. Lehrach; R. Maier; M. Mertens; H. Ohm; D. Prasuhn; T. Randriamalala; J. Ritman; M. Roeder; T. Stockmanns; P. Wintz; P. Wuestner; J. Kisiel; S. Li; Z. Li; Z. Sun; H. Xu; S. Fissum; K. Hansen; L. Isaksson; M. Lundin; B. Schroeder; P. Achenbach; M.C. Mora Espi; J. Pochodzalla; S. Sanchez; A. Sanchez-Lorente; V.I. Dormenev; A.A. Fedorov; M.V. Korzhik; O.V. Missevitch; V. Balanutsa; V. Chernetsky; A. Demekhin; A. Dolgolenko; P. Fedorets; A. Gerasimov; V. Goryachev; A. Boukharov; O. Malyshev; I. Marishev; A. Semenov; C. Hoeppner; B. Ketzer; I. Konorov; A. Mann; S. Neubert; S. Paul; Q. Weitzel; A. Khoukaz; T. Rausmann; A. Taeschner; J. Wessels; R. Varma; E. Baldin; K. Kotov; S. Peleganchuk; Yu. Tikhonov; J. Boucher; T. Hennino; R. Kunne; S. Ong; J. Pouthas; B. Ramstein; P. Rosier; M. Sudol; J. Van de Wiele; T. Zerguerras; K. Dmowski; R. Korzeniewski; D. Przemyslaw; B. Slowinski; G. Boca; A. Braghieri; S. Costanza; A. Fontana; P. Genova; L. Lavezzi; P. Montagna; A. Rotondi; N.I. Belikov; A.M. Davidenko; A.A. Derevschikov; Y.M. Goncharenko; V.N. Grishin; V.A. Kachanov; D.A. Konstantinov; V.A. Kormilitsin; V.I. Kravtsov; Y.A. Matulenko; Y.M. Melnik; A.P. Meschanin; N.G. Minaev; V.V. Mochalov; D.A. Morozov; L.V. Nogach; S.B. Nurushev; A.V. Ryazantsev; P.A. Semenov; L.F. Soloviev; A.V. Uzunian; A.N. Vasiliev; A.E. Yakutin; T. Back; B. Cederwall; C. Bargholtz; L. Gerén; P.E. Tegnér; S. Belostotski; G. Gavrilov; A. Itzotov; A. Kisselev; P. Kravchenko; S. Manaenkov; O. Miklukho; Y. Naryshkin; D. Veretennikov; V. Vikhrov; A. Zhadanov; L. Fava; D. Panzieri; D. Alberto; A. Amoroso; E. Botta; T. Bressani; S. Bufalino; M.P. Bussa; L. Busso; F. De Mori; M. Destefanis; L. Ferrero; A. Grasso; M. Greco; T. Kugathasan; M. Maggiora; S. Marcello; G. Serbanut; S. Sosio; R. Bertini; D. Calvo; S. Coli; P. De Remigis; A. Feliciello; A. Filippi; G. Giraudo; G. Mazza; A. Rivetti; F. Tosello; R. Wheadon; O. Morra; M. Agnello; F. Iazzi; K. Szymanska; R. Birsa; F. Bradamante; A. Bressan; A. Martin; H. Clement; C. Ekstrom; H. Calén; S. Grape; B. Hoistad; T. Johansson; A. Kupsc; P. Marciniewski; E. Thomé; J. Zlomanczuk; J. Díaz; A. Ortiz; S. Borsuk; A. Chlopik; Z. Guzik; J. Kopec; T. Kozlowski; D. Melnychuk; M. Plominski; J. Szewinski; K. Traczyk; B. Zwieglinski; P. Buehler; A. Gruber; P. Kienle; J. Marton; E. Widmann; J. Zmeskal
Mostrati risultati da 21 a 40 di 58
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile