Proteasome stress sensitizes malignant pleural mesothelioma cells to bortezomib-induced apoptosis