Synkretistická ontologie fiktivníck jsoucen [A syncretistic theory of fictional beings]