Study of (1-alkoxyethyl)diphenylphosphine oxides. I. Syntheses and structural analyses of phenylethoxy, methoxy and isopentyloxy derivatives.