Lik Italijana u dva humoristicka romana srpskog realizma