Impactul activitatilor miniere asupra calitatii apelor de suprafata din perimetrul Balan, Harghita