SOLITUDINE DEI MASCHI E MITOLOGEMI FEMMINILI IN IBSEN, STRINDBERG, PIRANDELLO